Uporabni članki in novosti

[VIDEO] Barvanje lukenj in odprtin z različnimi podaljški in šobami

Za našo stranko so v testnem centru Krautzberger opravili preizkus barvanja notranjosti podpornih stebrov v dolžini do 800mm. Oglejte si rezultate in spoznajte njihov širok nabor podaljškov in različnih šob za barvanje.

Naše stranke se v praksi soočajo z različnimi zahtevnejšimi obdelovanci, ki potrebujejo kompleksne rešitve na področju barvanja. Ena izmed takšnih zahtevnosti je vedno tudi barvanje različnih odprtin, lukenj in ostalih skritih kotov. Ker je protikorozijska zaščita takšnih mest zelo zahtevna, smo v preteklem mesecu za eno izmed naših strank poiskali rešitev za barvanje notranjosti na podpornih stebrih. Wiwa anest iwata graco kremlin popravilo črpalke servis pumpe Sata pištola

Krautzberger je sinonim za najzahtevnejše rešitve na področju razprševanja tekočin, zato so tudi tokrat ponudili hitro in cenovno ugodno rešitev. Lasten razvoj, proizvodnja in testni center jim omogočajo, da kupcu ponudijo individualno prilagojeno rešitev za sprejemljivo ceno.

logo krautzberger1

[NASVET] Načrt vzdrževanja črpalk za lakiranje

Črpalke za lakiranje bodo pravilno delovale le, če bodo primerno vzdrževane in po vsaki uporabi tudi očiščene. Kako očistiti in pravilno vzdrževati črpalko za barvanje? Preberite.

Črpalka za lakiranje in njena pištola so precizne naprave, ki zahtevajo poseben nivo vzdrževanja. Če se čiščenje izvede neposredno po uporabi, je le to hitrejše in bolj učinkovito. Zmotno je namreč prepričanje, da se pištolo za lakiranje in njene sestavne dele pusti umazane in namočene v topilo, da se lažje očistijo pred naslednjo uporabo. Sveža barva je hitreje odstranljiva, če pa jo pustimo v topilu, se barva spremeni v žele, ki ga težko odstranjujemo. Enako se zgodi v notranjosti pištole in šobe.

POZOR: Pred vsakim posegom v pištolo ali črpalko, odklopite komprimirani zrak in razbremenite črpalko na krogelnem ventilu ali pištoli.

Kratka prekinitev dela (do 2 uri):

Lahko pustite črpalko in pištolo brez čiščenja. S čistilom in krtačko očistite le zračno kapo in šobo, tudi če je na izgled le rahlo umazana.

Daljša prekinitev dela oz. po koncu delovne dne:

Zaprite dovod zraka in materiala na pištolo. Zamenjajte material s topilom in sprožite pištolo, da razbremenite črpalko ter operete cevi in pištolo. 

Odvijte zračno kapo in odstranite šobo, ter ju s krtačko namočeno v topilo dobro očistite. Morebitno dodatno nesnago lahko iz šobe previdno odstranite z novo in nepoškodovano čistilno iglico.

POZOR: Nikoli ne čistite zračne kape in šobe s kovinskimi krtačkami ali poškodovanimi čistilnimi iglicami, saj so to občutljivi deli, ki jih lahko poškodujete.

AJT-17CK-2T

Po končani cirkulaciji topila, razbremenite črpalko skozi krogelni ventil. Odvijte vse filtre in jih dobro operite s topilom. Po pranju jih lahko dodatno očistite s komprimiranim zrakom. Enako lahko storite z zračno kapo in šobo. 

Ko so vsi sestavni deli dobro očiščeni, jih ponovno namestite.

POZOR: Nikoli ne namakajte celotne pištole v topilo. Za čiščenje uporabljajte samo topilo, ki je kompatibilno z materialom, ki ga uporabljate.

Načrt vzdrževanja

Tukaj je kratek seznam opravil, ki so potrebna za kvalitetno in redno skrb za črpalke za lakiranje. S takšnim načrtom boste zagotovili maksimalno življenjsko dobo vaših črpalk pri najnižjih stroških vzdrževanja skozi celotno obdobje.

Načrt vzdrževanja

Opomba: Pogostost menjave je zgolj priporočilo. Vzdrževalna služba mora pogostost posameznih operacij prilagoditi glede na izdelke, število izmen in delovne tlake črpalke.

Servis in svetovanje

Ker vsak profesionalni stroj potrebuje profesionalno vzdrževanje, vam v našem podjetju nudimo tudi različne oblike sodelovanja s področja vzdrževanja. Z veseljem vam svetujemo pri dobavi nove opreme, kakor tudi pri vzdrževanju vaše obstoječe. Kliknite TUKAJ in preverite vse možnosti sodelovanja. 

Ponujamo servis pump za lakiranje vseh proizvajalcev - Graco, Wiwa, Kremlin, Anest Iwata, Sata in ostali. Če želite vam lahko zagotovimo original rezervne dele in popravilo črpalk za barvanje.

 

[NASVET] Protieksplozijska zaščita v lakirnicah

Vas zanima zakaj je pomembno, da vaše črpalke za lakiranje in ostala oprema zadošča vsem standardom protieksplozijske zaščite? Ali veste kaj vse potrebujete, da lahko vaša lakirnica obratuje?

Protieksplozijska zaščita je sestavni del varstva pri delu, ki delavce varuje pred vsemi potencialnimi nevarnostmi, ki lahko nastanejo v industrijskih obratih, kjer se srečujete z vnetljivimi plini, parami, prahom ali meglo. 

Ustrezna varnost ljudi in premoženja pred nevarnostmi eksplozije se izboljša oz. vzdržuje s celovito obravnavo protieksplozijske zaščite. Seveda to ni edini način, je pa bistven. Celovita obravnava protieksplozijske zaščite je osnovni pogoj, s čemer se izboljša varnost pri delu z eksplozivnimi atmosferami v vašem podjetju.

Namen protieksplozijske zaščite je z organizacijskimi in tehničnimi ukrepi preprečiti nastanek situacije, v kateri bi lahko prišlo do eksplozije vnetljive snovi, saj te lahko povzročijo smrtne človeške žrtve, ekonomsko škodo in ekološke katastrofe. Zelo pomembno je, da se delodajalec, kakor tudi zaposleni zavedajo nevarnosti eksplozije. Iz praktičnih izkušenj se lahko naučimo, da je do nesreč pogosto prihajalo tam, kjer se je to najmanj pričakovalo, zavedanje za nevarnost in s tem povezani organizacijski ukrepi pa so bili temu primerno neustrezni.

požar

EKSPLOZIJSKO OGROŽENI PROSTORI

Vnetljive in gorljive snovi lahko z oksidanti tvorijo eksplozivne zmesi. Če eksplozivna zmes nastane kot zmes vnetljive snovi z zrakom pri atmosferskih pogojih, nastane eksplozijska atmosfera. Pravilnik o protieksplozijski zaščiti določa zahteve za prostore, v katerih se lahko pojavijo eksplozivne atmosfere.

Obseg ukrepov protieksplozijske zaščite je odvisen od stopnje ogroženosti. Na stopnjo ogroženosti najbolj vplivata pogostost, s katero se v ogroženem prostoru lahko pojavljajo eksplozivne atmosfere, in trajanje eksplozivnih atmosfer, v manjši meri pa tudi način nastanka.

EX CONE

Tehnične zahteve za določitev eksplozijske ogroženosti prostorov določata standarda SIST EN 60079-10-1 (za plinsko atmosfero) in SIST EN 60079-10-2 (za prašno atmosfero). Sata pištole po konkurenčnih cenah.

CONA 0: Prostor, v katerem je eksplozivna atmosfera, sestavljena iz zmesi zraka in vnetljivih snovi v obliki plina, hlapov ali megle prisotna stalno, za daljša obdobja ali pogosto. Kremlin popravilo pumpe.

CONA 1: Prostor, v katerem pri normalnem delovanju občasno nastane eksplozivna atmosfera, sestavljena iz zmesi zraka in vnetljivih snovi v obliki plina, hlapov ali megle. Graco servis črpalke.

CONA 2: Prostor, v katerem se pri normalnem delovanju eksplozivna atmosfera, sestavljena iz zmesi zraka in vnetljivih snovi v obliki plina, hlapov ali megle ne pojavi, če pa se že pojavi, se pojavi le za kratek čas. 

CONA 20: Prostor, v katerem je eksplozivna atmosfera v obliki oblaka gorljivega prahu v zraku prisotna stalno, za daljša obdobja ali pogosto. 

CONA 21: Prostor, v katerem pri normalnem delovanju občasno nastane eksplozivna atmosfera v obliki oblaka gorljivega prahu v zraku. Uredimo vam lakirne kabine priznanih proizvajalcev kot so Blowtherm ali USI Italia.

CONA 22: Prostor, v katerem se pri normalnem delovanju eksplozivna atmosfera v obliki oblaka gorljivega prahu v zraku ne pojavi, če pa se že pojavi, se pojavi le za kratek čas

cona120

ELABORAT EKSPLOZIJSKE OGROŽENOSTI

Vsako podjetje, ki dela z vnetljivimi tekočinami, premazi ali prašnimi delci, ki tvorijo eksplozijske cone, mora oceniti tveganje za pojav eksplozijske atmosfere. K temu jih zavezuje 36. člen Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št.: 41/16). 

Ocena tveganja je lahko samostojen dokument ali del Elaborata eksplozijske ogroženosti.
V kolikor iz ocene tveganja izhaja, da se eksplozijske atmosfere pojavljajo, se mora skladno s 40. členom Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št.: 41/16) izdelati Elaborat eksplozijske ogroženosti. V elaboratu so prostori razvrščeni v cone eksplozijske nevarnosti ter navedeni ustrezni tehnični in organizacijski ukrepi.

Izdelan Elaborat eksplozijske ogroženosti mora delodajalec certificirati pri priglašenem organu in pridobiti Certifikat o skladnosti elaborata in vgrajene opreme v protieksplozijski izvedbi, na podlagi katerega lahko pridobi uporabno dovoljenje. Nadalje mora biti periodično pridobljen tudi Certifikat za vzdrževanje vgrajene opreme v protieksplozijski izvedbi.

Delodajalec mora poskrbeti za ustrezno usposabljanje delavcev, ki delajo v eksplozijsko ogroženih prostorih. 24. člen pravilnika pravi, da mora delodajalec poskrbeti za usposabljanje vseh delavcev, ki delajo ali se lahko pojavijo v eksplozijsko ogroženih prostorih, znotraj ali zunaj stavb, pogosto ali le izjemoma.

POMEMBNO

Vse airless in membranske črpalke, pištole in ostala oprema za lakiranje, kakor tudi destilatorji za topila in pralci pištol, ki jih najdete v naši ponudbi, imajo ustrezno protieksplozijsko zaščito, kar izkazujemo tudi z vsemi priloženimi certifikati in ostalimi dokazili. V primeru izbire neustrezne opreme, je postopek odprave posledic in vzpostavitve ustreznega stanja praviloma dolgotrajen in bistveno dražji. Formeco destilatorji po konkurenčnih cenah.

img001

 

[NASVET] Pravilna izbira šobe za barvanje

Če ste v dilemi katera velikost šobe za barvanje je najbolj primerna, si lahko nekaj nasvetov o izbiri preberete v tem članku.

Članek govori o šobah za barvanje na airless in airmix pištolah. Članek je splošne narave in ni vezan na proizvajalca. V primeru posebnosti in specifičnosti posameznega proizvajalca  nas kontaktirajte in pomagali vam bomo z izbiro.

[VIDEO] Testiranje destilatorja za topila

Za naše stranke brezplačno testiramo destilacijo odpadnih topil na lastnih topilih. Poglejte video prikaz testa, ki smo ga opravili pred kratkim.

 

Zakaj testiranje?

Pred nakupom destilatorja je potrebno pretehtati veliko odločitev, zato vedno na vrsto pride tudi vprašanje o efektivnosti samega stroja. Številne zadovoljne stranke sicer potrjujejo naše navedbe, da je stroj res tako učinkovit, kot jim ga predstavimo, vendar za nekatere to vseeno ni dovolj. Zavedamo se, da je nakup stroja, ki je na našem tržišču relativno nov, lahko rizična zadeva, zato smo pričeli z brezplačnimi testiranji za stranke, ki želijo učinkovitost stroja preizkusiti na lastnih topilih.

[TEHNOLOGIJA] Več komponentni sistemi za mešanje - samodejne mešalnice barv

Vašo lakirnico lahko opremimo z naprednimi avtomatskimi mešalnicami barv in lakov. Mešanje lahko poteka na membranskih ali batnih airless črpalkah za lakiranje. Prav tako so sistemi prilagojeni za avtomatske in ročne pištole za barvanje.

Več komponentni sistemi so individualni sistemi, ki jih navadno sestavljajo črpalke za posamezne barve, črpalka za trdilec in črpalka za izpiranje. Sistemi so lahko nizkotlačni (membranske črpalke) ali visokotlačni (batne oz. airless črpalke). Podrobno razlago katera črpalka za lakiranje je najprimernejša, si lahko preberete v enem izmed prejšnjih člankov.

2k3-1

Takšni sistemi so postali zelo priljubljeni v proizvodnjah, kjer se v večini ves čas uporabljajo enaki RAL odtenki barv ali enake strukture lakov in vse barve in laki uporabljajo enak trdilec. Sistem preprosto deluje tako, da ima vsaka barva svojo črpalko, katera dovaja barvo v mešalni center. V mešalni center prav tako črpalka za trdilec dovaja trdilec.

Mešalni center je sestavljen iz ventilov, merilcev pretoka in računalniško vodenim sistemom za nastavitev mešalnega razmerja. V mešalu se po predhodno nastavljenem mešalnem razmerju komponente združijo in aplicirajo na pištolo za lakiranje, ne glede na to ali gre za ročne pištole ali za avtomatski stroj. 

mešalnica

Mešalni center

Glavne prednosti večkomponentnih sistemov za mešanje:

 • POVEČANA PRODUKTIVNOST – operater ne porablja več časa za pripravo in mešanje barv
 • BOLJŠA KAKOVOST – natančno in ponovljivo mešalno razmerje skozi celoten delovni proces
 • KRATKA POVRATNA DOBA INVESTICIJE – nič več odpada barve, ki je vnaprej zmešana in se ne uporabi
 • DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA – ker vsaka črpalka ves čas črpa le posamezno komponento, so obrabe na črpalkah veliko manjše, kot pri klasični uporabi, ko je črpalka konstantno obremenjena z dvo ali več komponentnimi materiali

mešalci

Vašo lakirnico lahko s takšnimi sistemi opremimo zelo individualno in vam s tem prihranimo precejšen del stroškov, ki nastajajo pri klasičnem mešanju barv. Rokovanje s sistemi je zelo enostavno, saj so vsi sistemi podprti z računalniško vodeno tehnologijo, prek katere se nastavljajo tudi vsi mešalni parametri. Mešalnica je opcijsko lahko opremljena še z veliko dodatne opreme kot so mešala, tlačne posode, dvigala, senzorji za količino barve, itn.

Vsaka mešalnica se opremlja individualno, glede na zahteve in potrebe naročnika. V kolikor potrebujete sofisticirano rešitev vaše mešalnice ali bi preprosto radi povzdignili vašo proizvodnjo na višji nivo, nas kontaktirajte. Skupaj bomo našli najustreznejšo rešitev.

[NASVET] Katera črpalka za barvanje in lakiranje je primerna za nas?

To je najpogostejše vprašanje naših strank. Za vas smo tokrat pripravili kratko razlago in nabor dejavnikov, ki močno vplivajo na izbiro ustreznega sistema za lakiranje.

Izbira ustrezne opreme za barvanje in lakiranje je ključnega pomena za uspešno opravljanje vsakodnevnih nalog v lakirnici. Verjetno ste že večkrat slišali izraze airless, batna, airmix, membranska črpalka in podobno, vendar niste našli podrobnih informacij o razlikah med sistemi. V kolikor ne izberete pravilne opreme, glede na vaše potrebe in delovne pogoje, lahko pride do težav pri zagotavljanju kakovosti opravljenega dela in pogostih okvar opreme, kar pogosto vodi do prekoračitve proračuna, zamud in nezadovoljstva pri kupcih. 

Katera je najprimernejša črpalka za nas? To je najpogostejše vprašanje pri naših strankah. Odgovor na to vprašanje pa pogosto ni enostaven, saj je odvisen od mnogih dejavnikov. Na izbor opreme vpliva veliko dejavnikov, najpomembnejši med njimi pa so: oblike obdelovancev, zahtevana debelina nanosa, sestava materiala, ki ga nameravamo nanašati in delovno okolje, v katerem bomo črpalko uporabljali. 

Da bi bolje razumeli prednosti in slabosti posameznega tipa črpalke, moramo najprej vedeti in razumeti princip delovanja posameznega sistema. V osnovi ločimo le dva sistema, ki ju poganja pnevmatski pogon. To so batne oz. pogosto imenovane »airless« črpalke in membranske oz. nizkotlačne črpalke. Šele ko razumete princip delovanja, si lahko lažje predstavljate katera črpalka je za vas bolj primerna. Pustimo za danes ob strani črpalke, ki jih poganja elektro ali bencinski motor, tam je zgodba nekoliko drugačna.

 

BATNE – AIRLESS IN AIRMIX ČRPALKE

Pri airless oz. airmix črpalki gre v osnovi za visokotlačno črpalko (izjemoma tudi nizkotlačno), ki material črpa v črpalni del, kjer se nahaja bat. Bat material stisne in pod visokim pritiskom (do 500 bar) prenaša na pištolo, ki je lahko  tipa airless ali airmix. Od tod tudi žargonska izraza za airless in airmix črpalke, saj gre za enako črpalko, le pištola je nekoliko drugačna. Na pištoli so šobe z zelo majhnimi odprtinami – od 0.18 mm naprej, ki pod visokim pritiskom ustvarijo atomizacijo materiala. Glavna razlika med airmix (Slika 2) in airless pištolo (Slika 3) je ta, da ima airmix pištola na voljo še dodatek zraka, ki pripomore k še boljši atomizaciji in ima možnost, da se širina snopa prilagaja. Pri airless pištolah pa je širina snopa popolnoma statična, glede na vašo izbiro šobe. Šobe imajo namreč različne širine kotov in različne velikosti odprtin, kar vpliva na količino nanešenega materiala. Več o batnih črpalkah IBK, smo pisali v enem od prejšnjih prispevkov. 

gumb50A

                                                                     Slika 1: Batne - airless črpalke 

                                   4041

                                  Slika 2: Airmix pištola                                                  Slika 3: Airless pištola

 

MEMBRANSKE ČRPALKE

Membranske črpalke so v osnovi nizkotlačne črpalke (izjemoma tudi visokotlačne), ki material črpajo s pomočjo ene ali dveh membran. Membrane material srkajo vase in istočasno sinhrono potiskajo na pištolo. Ker pa so te črpalke nizkotlačne, zaradi majhnih pritiskov (do 8 Bar) materiala ne zmorejo atomizirati. Material se zato pri membranskih črpalkah atomizira le s pomočjo dodatka zraka na pištoli. V osnovi gre pri membranskih črpalkah le za pretakanje materiala od posode z barvo do pištole, atomizacijo pa vedno opravi dodatek zraka in zračna kapa na kvalitetni nizkotlačni pištoli za barvanje (Slika 5). Več o novih zračnih kapah X-LINE, lahko preberete tukaj.

gumb54

                                                                       Slika 4: Membranske črpalke

36

                                                                  Slika 5: Nizkotlačna pištola za lakiranje

 

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA IZBOR

 

1. OBLIKA OBDELOVANCEV

Najbolj pomemben dejavnik, ki vpliva na izbor črpalke je oblika obdelovancev v vaši proizvodnji. V primeru, da imajo vaši obdelovanci veliko ploskovnih površin (vrata, mize, kontejnerji, itd. ), boste najboljši učinek dosegli z airless oz. airmix črpalkami. Batne črpalke so izjemno hitre, kar se še posebej izkaže pri velikih površinah, ko je hitrost obdelave lahko tudi nekajkrat višja kot pri membranskih črpalkah. Tako vam med delom materiala ne suši. Če pa so vaši obdelovanci pretežno kompleksnih struktur (kompleksni zvarjenci, leseni profili, itd. ) pa bo bolj primerna membranska črpalka, saj je zaradi počasnejšega delovanja mogoča večja natančnost in manj možnosti zatekanja materiala.

 

2. DEBELINA NANOSA IN MATERIAL

Debelina nanosa in izbira materiala sta pogosto najpomembnejša dejavnika pri odločitvah kateri sistem za lakiranje izbrati. Debeline nanosa so namreč zelo pomembne predvsem v kovinski industriji, kadar se zahteva posamezna stopnja antikorozijske zaščite. Večje debeline nanosa lahko najhitreje dosežemo z batnimi črpalkami, saj so le te sposobne distribuirati gostejše materiale. Membranske črpalke, zaradi zračnega načina atomizacije, pogosto niso sposobne ustrezno razpršiti precej gostih materialov. Zato so airless oz. airmix črpalke ustrezna izbira tudi pri uporabi vodnih, debeloslojnih barvah, protipožarnih barvah, belih temeljih ali gostih lepilih in podobnih materialih. Kadar pa uporabljamo barve z veliko vsebnostjo pigmenta (na primer srebrna barva, različna lužila) ali barve z grobimi delci (strukturne barve) pa je izbira batne črpalke neustrezna, saj skozi zelo drobno šobo različni delci ne morejo prehajati. Takrat je bolj primerna izbira membranske črpalke, ki ima na pištolah odprtine večjih premerov – od 0.6 mm naprej. 

 

3. DELOVNO OKOLJE

Zelo pomemben dejavnik je še delovno okolje v katerem bomo opremo za lakiranje uporabljali. Vedeti moramo, da se zaradi načina atomizacije zelo razlikuje tudi onesnaženje mikrolokacije. Pri airless in airmix sistemih gre za princip razprševanja oz. atomizacije materiala pod visokim tlakom skozi izjemno majhno odprtino, kar v osnovi povzroča veliko manjše onesnaževanje bližnje okolice. Ker mu odvzamemo zrak, snop pada mehko in ne povzroča tako hudega odboja materiala od obdelovanca. Torej, če imamo že v osnovi skopo odsesavanje in zajem zraka iz lakirnega prostora, je bolj primerna izbira airless črpalka. V kolikor pa imamo zgledno urejeno odsesavanje in je zajem zraka iz prostora ustrezen pa lahko uporabimo tudi membranski sistem, ki zaradi načina razprševanja s pomočjo zraka, ustvarja nekaj več meglice in oblaka v prostoru, vendar zaradi zadostnega odsesavanja tega ni občutiti.

 

NAŠ NASVET

V osnovi univerzalne črpalke za lakiranje ali barvanje ne obstajajo. Kot smo povzeli v članku, se izbira črpalke lahko močno razlikuje glede na vaše zahteve. Generalno gledano vam lahko ponudimo zgolj nekaj nasvetov, ki jih velja upoštevati pri pravilni izbiri črpalke:

 • Pri izbiri črpalke se najbolj osredotočite, da bo zadoščeno čim več vašim zahtevam. Zanesljiva in ustrezna črpalka ima lahko višje začetne stroške, vendar vam bo omogočala izjemne prihranke in dodano vrednost med samim delovnim procesom.
 • Robustne in zanesljive črpalke lahko delujejo tudi v zahtevnih delovnih pogojih. To pa naredi ogromno razliko med dobrim in uspešnim delovnim dnevom ali frustrirajočem dnevu, polnem delovnih zastojev.
 • Zahtevajte preizkus črpalke za katero tehnični predstavnik trdi, da bo zadostila vašim zahtevam.
 • Za pravilno izbiro sodelujte s kvalificiranim tehničnim predstavnikom, ki dobro pozna delovanje posameznih črpalk. Informacije iz podjetij, kjer uporabljajo določeno vrsto črpalke so namreč lahko zavajajoče, saj se bo zaradi mnogih dejavnikov enaka oprema pri vas mogoče obnašala popolnoma drugače in bo na koncu to izgubljena investicija.

Še vedno ne veste katera črpalka je bolj primerna za vas? Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali.

[AKCIJA] Staro za novo

Zamenjajte svojo staro črpalko za novo. V račun vam vzamemo vašo staro črpalko ne glede na proizvajalca. Preverite našo ponudbo in nas kontaktirajte.

Staro za novo

[TEHNOLOGIJA] Parna tehnologija barvanja in lakiranja

Unikatna avtomatska pištola DA3 je bila zasnovana za parno tehnologijo nanašanja lakov in barv. Para kot razpršilni medij (namesto zraka) prinaša številne prednosti pri najzahtevnejših aplikacijah.

Pištolo DA3 je Krautzberger razvil kot posebnost za zelo specifične stranke. Bistvo pištole se skriva v uporabi osušene pare, ki jo proizvaja generator pare in potuje skozi sušilec. Para se uporablja za razprševanje namesto zraka, to pa prinaša številne prednosti pri nanašanju.

Unikatna parna tehnologija prinaša pomembne prihranke v energiji, porabi materiala in krajših obdelovalnih časih. Vse skupaj torej prinaša precejšnje stroškovne prednosti, poleg optimizacije procesa pa še bistveno izboljšuje škodljive vplive na delovno okolje. 

20210201_075917

PREDNOSTI

 • Mehka aplikacija – zmanjšana poraba materiala

Material, ki ga želimo nanašati se razprši s pomočjo pare. Zaradi fizičnih lastnosti pare, le ta zagotavlja homogeno in mehko nanašanje z ekstremno nizkim odbojem materiala in ti. »over-sprayom«.

 • Znatno zmanjšana poraba zraka

Poraba komprimiranega zraka se več kot prepolovi, saj za atomizacijo materiala ne potrebujemo nobenega zraka več. Komprimiran zrak se porablja le še za dovajanje materiala preko črpalke ali tlačne posode.

 • Krajši obdelovalni časi

Parna tehnologija zaradi sušilca prinaša bistveno manj vlage, zato se znatno zmanjšajo časi sušenja, to pa prinaša hitrejšo nadaljnjo obdelavo ali hitrejše končno pakiranje proizvodov.

 • Boljši vpliv na (delovno) okolje

Zmanjšan tlak za razprševanje materiala pripomore k zmanjšanju zvočnega onesnaževanja delovnega okolja. Zmanjšan »over-spray« pa močno pripomore k zmanjšani onesnaženosti zraka za operaterja in zmanjšanjem onesnaženja delovnega okolja, kar pomeni tudi daljšo življenjsko dobo filtrov v lakirnici.

PRIMERJAVA

Na spodnji sliki je prikazana primerjava med klasičnim zračnim razprševanjem materiala in razprševanjem s pomočjo pare. 

20210201_075934 (2)

Številka 1 prikazuje razprševanje s paro, številka 2 pa klasično razprševanje z zrakom. Obe pištoli sta imeli nastavljene enake parametre (0-30 m/s) pri mediju za razprševanje (para in zrak). 

Iz slike lahko razberemo, da pri parni tehnologiji prihaja do občutno večje atomizacije medija, kot pri zračnem načinu. Parna tehnologija poleg boljše atomizacije povzroča tudi veliko manj odboja materiala. 

Za preizkus na vaši barvi in proizvodih, je na voljo Krautzbergerjev laboratorij za testiranje. V kolikor vas zanima brezplačen preizkus, nas lahko kontaktirate. 

[NASVET] Formula za izračun Skupnih Stroškov Lastništva

Prepričajte se ali je na prvi pogled cenejša investicija tudi v resnici cenejša. Pretehtajte vse spremenljivke in izračunajte sami.

Včasih ob pogledu na ceno posameznega stroja lahko hitro postanemo zmedeni in začudeni. To je nekaj povsem običajnega, še posebej, če gre za stroj, ki ga ne poznamo tako dobro. Cena navadno odraža le majhen del velike slike. Nekateri viri trdijo, da naj bi cena stroja predstavljala manj kot 10 odstotkov celotnih stroškov, porabljenih za obratovanje tega stroja v svoji življenjski dobi. V bistvu, naj bi stroški porabljene energije, stroški vzdrževanja in stroški popravil imeli vsaj petkrat večjo ceno kot strošek samega nakupa. Toda malo končnih uporabnikov razmišlja o teh stroških, kot delu celote med njihovim postopkom izbire posameznega stroja. 

Da bi lažje razumeli kaj v resnici plačate v ceni investicije, je potrebno razumeti Skupne Stroške Lastništva (SSL). SSL je ocena vseh kolektivnih stroškov, povezanih z nakupom in upravljanjem opreme ali stroja. SSL nam omogoča primerjavo opreme, brez da bi »mešali hruške in jabolka«.

Vzemimo za primer črpalko za lakiranje oz. barvanje, ki ste jo nameravali kupiti. Naslednjič, ko se boste odločali o nakupu nove opreme, poskusite uporabiti formulo:

SSL = C + O + V + I - P

C = Cena nakupa: To je številka, ki se pojavi na ponudbi in jo najprej vidite. Kot je omenjeno zgoraj, to predstavlja zgolj 10 odstotkov SSL.

O = Stroški obratovanja: To je strošek, ki zajema namestitev in zagon črpalke, testiranja črpalke, šolanje osebja, ki bo upravljalo s črpalko in strošek porabljene energije za obratovanje črpalke. Če je črpalka za uporabo zahtevna, bodo stroški šolanja še večji.

V = Stroški vzdrževanja: To je strošek, ki nastane z rednim vzdrževanjem črpalke, kot je čiščenje, pregledovanje, mazanje in prilagajanje, da vzdržujete črpalko v optimalnem stanju. Sem prištejemo še strošek, ki nastane zaradi nepričakovanih popravil, ko se oprema nenadno pokvari. (Za zmanjšanje stroškov vzdrževanja si lahko pogledate naš članek o smernicah za vzdrževanje lakirne opreme).

I = Stroški izpadov: Strošek izpada bi lahko všteli v vzdrževalne stroške, a so včasih tako veliki, da upravičujejo svojo lastno kategorijo. Izpad vključuje tako stroške dela za zaposlene, ki bi morali delo opraviti kakor tudi stroške dela vzdrževalcev, ki težavo obravnavajo. Včasih pomeni izpad tudi izguba posla ali stranke, zaradi nezmožnosti izpolnitve časovnih pričakovanj.

P = Preostala vrednost: To je povezano z življenjsko dobo črpalke. Koliko bo črpalka vredna čez 5 let? 10 let? To je lahko velika razlika.

 

Preprost primer izračuna

Za preprost izračun bomo uporabili tri spremenljivke iz zgornjega seznama in jih preizkusili na primeru nakupa dveh hipotetičnih črpalk: črpalka A in črpalka B. Izbrane spremenljivke bodo Cena nakupa (C), Stroški vzdrževanja (V) skozi dobo 5 let in Preostala vrednost (P) po amortizacijski dobi 5 let.

Črpalka B ima dvakrat višjo začetno ceno kot črpalka A.

Na podlagi te informacije, bi bila črpalka A nedvomno boljša izbira, vendar nam SSL formula pove veliko več o tem, katera črpalka je bolj primerna.

SSL = C + V – P

Črpalka A (cenejša verzija):

C = 1,000 €

V = 500 €

P = 200 €

SSL (končna skupna cena lastništve črpalke) = 1,300 €

Črpalka B (dražja verzija):

C = 2,000 €

V = 200 €

P = 1,000 €

SSL (končna skupna cena črpalke) = 1,200 €

V tem primeru je SSL črpalke B manjši od črpalke A, čeprav je na prvi pogled črpalka A izgledala cenejša. Tukaj je sicer razkorak zelo majhen, ker gre za hipotetični in preprost izračun, zato je razlika v ceni le 100 €.

Če začnemo v formulo dodajati dodatne spremenljivke iz zgornjega seznama in vnesemo še realne cene črpalk, ki se pojavljajo na trgu, hitro ugotovimo, da je razlika realna cena investicije na koncu lahko tudi do nekajkrat višja, kot če bi že na začetku izbrali na prvi pogled dražjo črpalko.

Zato upoštevajte to formulo pri naslednji investiciji in po želji v njo dodajajte še druge spremenljivke, ki vam jih mi nismo predlagali. Hitro boste ugotovili realno oceno investicije in njeno povratno dobo.


boniteta