Uporabni članki in novosti

[AKCIJA] Staro za novo

Zamenjajte svojo staro črpalko za novo. V račun vam vzamemo vašo staro črpalko ne glede na proizvajalca. Preverite našo ponudbo in nas kontaktirajte.

Staro za novo

[TEHNOLOGIJA] Parna tehnologija barvanja in lakiranja

Unikatna avtomatska pištola DA3 je bila zasnovana za parno tehnologijo nanašanja lakov in barv. Para kot razpršilni medij (namesto zraka) prinaša številne prednosti pri najzahtevnejših aplikacijah.

Pištolo DA3 je Krautzberger razvil kot posebnost za zelo specifične stranke. Bistvo pištole se skriva v uporabi osušene pare, ki jo proizvaja generator pare in potuje skozi sušilec. Para se uporablja za razprševanje namesto zraka, to pa prinaša številne prednosti pri nanašanju.

Unikatna parna tehnologija prinaša pomembne prihranke v energiji, porabi materiala in krajših obdelovalnih časih. Vse skupaj torej prinaša precejšnje stroškovne prednosti, poleg optimizacije procesa pa še bistveno izboljšuje škodljive vplive na delovno okolje. 

20210201_075917

PREDNOSTI

 • Mehka aplikacija – zmanjšana poraba materiala

Material, ki ga želimo nanašati se razprši s pomočjo pare. Zaradi fizičnih lastnosti pare, le ta zagotavlja homogeno in mehko nanašanje z ekstremno nizkim odbojem materiala in ti. »over-sprayom«.

 • Znatno zmanjšana poraba zraka

Poraba komprimiranega zraka se več kot prepolovi, saj za atomizacijo materiala ne potrebujemo nobenega zraka več. Komprimiran zrak se porablja le še za dovajanje materiala preko črpalke ali tlačne posode.

 • Krajši obdelovalni časi

Parna tehnologija zaradi sušilca prinaša bistveno manj vlage, zato se znatno zmanjšajo časi sušenja, to pa prinaša hitrejšo nadaljnjo obdelavo ali hitrejše končno pakiranje proizvodov.

 • Boljši vpliv na (delovno) okolje

Zmanjšan tlak za razprševanje materiala pripomore k zmanjšanju zvočnega onesnaževanja delovnega okolja. Zmanjšan »over-spray« pa močno pripomore k zmanjšani onesnaženosti zraka za operaterja in zmanjšanjem onesnaženja delovnega okolja, kar pomeni tudi daljšo življenjsko dobo filtrov v lakirnici.

PRIMERJAVA

Na spodnji sliki je prikazana primerjava med klasičnim zračnim razprševanjem materiala in razprševanjem s pomočjo pare. 

20210201_075934 (2)

Številka 1 prikazuje razprševanje s paro, številka 2 pa klasično razprševanje z zrakom. Obe pištoli sta imeli nastavljene enake parametre (0-30 m/s) pri mediju za razprševanje (para in zrak). 

Iz slike lahko razberemo, da pri parni tehnologiji prihaja do občutno večje atomizacije medija, kot pri zračnem načinu. Parna tehnologija poleg boljše atomizacije povzroča tudi veliko manj odboja materiala. 

Za preizkus na vaši barvi in proizvodih, je na voljo Krautzbergerjev laboratorij za testiranje. V kolikor vas zanima brezplačen preizkus, nas lahko kontaktirate. 

[NASVET] Formula za izračun Skupnih Stroškov Lastništva

Prepričajte se ali je na prvi pogled cenejša investicija tudi v resnici cenejša. Pretehtajte vse spremenljivke in izračunajte sami.

Včasih ob pogledu na ceno posameznega stroja lahko hitro postanemo zmedeni in začudeni. To je nekaj povsem običajnega, še posebej, če gre za stroj, ki ga ne poznamo tako dobro. Cena navadno odraža le majhen del velike slike. Nekateri viri trdijo, da naj bi cena stroja predstavljala manj kot 10 odstotkov celotnih stroškov, porabljenih za obratovanje tega stroja v svoji življenjski dobi. V bistvu, naj bi stroški porabljene energije, stroški vzdrževanja in stroški popravil imeli vsaj petkrat večjo ceno kot strošek samega nakupa. Toda malo končnih uporabnikov razmišlja o teh stroških, kot delu celote med njihovim postopkom izbire posameznega stroja. 

Da bi lažje razumeli kaj v resnici plačate v ceni investicije, je potrebno razumeti Skupne Stroške Lastništva (SSL). SSL je ocena vseh kolektivnih stroškov, povezanih z nakupom in upravljanjem opreme ali stroja. SSL nam omogoča primerjavo opreme, brez da bi »mešali hruške in jabolka«.

Vzemimo za primer črpalko za lakiranje oz. barvanje, ki ste jo nameravali kupiti. Naslednjič, ko se boste odločali o nakupu nove opreme, poskusite uporabiti formulo:

SSL = C + O + V + I - P

C = Cena nakupa: To je številka, ki se pojavi na ponudbi in jo najprej vidite. Kot je omenjeno zgoraj, to predstavlja zgolj 10 odstotkov SSL.

O = Stroški obratovanja: To je strošek, ki zajema namestitev in zagon črpalke, testiranja črpalke, šolanje osebja, ki bo upravljalo s črpalko in strošek porabljene energije za obratovanje črpalke. Če je črpalka za uporabo zahtevna, bodo stroški šolanja še večji.

V = Stroški vzdrževanja: To je strošek, ki nastane z rednim vzdrževanjem črpalke, kot je čiščenje, pregledovanje, mazanje in prilagajanje, da vzdržujete črpalko v optimalnem stanju. Sem prištejemo še strošek, ki nastane zaradi nepričakovanih popravil, ko se oprema nenadno pokvari. (Za zmanjšanje stroškov vzdrževanja si lahko pogledate naš članek o smernicah za vzdrževanje lakirne opreme).

I = Stroški izpadov: Strošek izpada bi lahko všteli v vzdrževalne stroške, a so včasih tako veliki, da upravičujejo svojo lastno kategorijo. Izpad vključuje tako stroške dela za zaposlene, ki bi morali delo opraviti kakor tudi stroške dela vzdrževalcev, ki težavo obravnavajo. Včasih pomeni izpad tudi izguba posla ali stranke, zaradi nezmožnosti izpolnitve časovnih pričakovanj.

P = Preostala vrednost: To je povezano z življenjsko dobo črpalke. Koliko bo črpalka vredna čez 5 let? 10 let? To je lahko velika razlika.

 

Preprost primer izračuna

Za preprost izračun bomo uporabili tri spremenljivke iz zgornjega seznama in jih preizkusili na primeru nakupa dveh hipotetičnih črpalk: črpalka A in črpalka B. Izbrane spremenljivke bodo Cena nakupa (C), Stroški vzdrževanja (V) skozi dobo 5 let in Preostala vrednost (P) po amortizacijski dobi 5 let.

Črpalka B ima dvakrat višjo začetno ceno kot črpalka A.

Na podlagi te informacije, bi bila črpalka A nedvomno boljša izbira, vendar nam SSL formula pove veliko več o tem, katera črpalka je bolj primerna.

SSL = C + V – P

Črpalka A (cenejša verzija):

C = 1,000 €

V = 500 €

P = 200 €

SSL (končna skupna cena lastništve črpalke) = 1,300 €

Črpalka B (dražja verzija):

C = 2,000 €

V = 200 €

P = 1,000 €

SSL (končna skupna cena črpalke) = 1,200 €

V tem primeru je SSL črpalke B manjši od črpalke A, čeprav je na prvi pogled črpalka A izgledala cenejša. Tukaj je sicer razkorak zelo majhen, ker gre za hipotetični in preprost izračun, zato je razlika v ceni le 100 €.

Če začnemo v formulo dodajati dodatne spremenljivke iz zgornjega seznama in vnesemo še realne cene črpalk, ki se pojavljajo na trgu, hitro ugotovimo, da je razlika realna cena investicije na koncu lahko tudi do nekajkrat višja, kot če bi že na začetku izbrali na prvi pogled dražjo črpalko.

Zato upoštevajte to formulo pri naslednji investiciji in po želji v njo dodajajte še druge spremenljivke, ki vam jih mi nismo predlagali. Hitro boste ugotovili realno oceno investicije in njeno povratno dobo.

[AKCIJA] Promocijski popust na destilatorje za topila

Oglejte si podrobnosti promocijske akcije, ki smo jo pripravili za vas.

Kaj je destilator za topila?

Destilator za topila je stroj, ki vam omogoča reciklažo odpadnega topila. Reciklaža poteka na osnovi destilacijskega postopka. V pomoč pri vzdrževanju čistoče so visoko temperaturno odporne vreče, ki se namestijo v kuhalni kotel in vam pomagajo pri odstranjevanju suhe snovi po končanem postopku.

Glavne prednosti:

 • prihranki pri nabavi svežih topil
 • prihranki pri odlaganju odpadnih topil
 • kratek amortizacijski čas investicije - od 6 do 12 mesecev
 • ATEX certifikat
 • čas enega cikla - od 3 do 6 ur
 • 15 / 30 / 60 / 120 L različice
 • do 99% izkoristek

Izbirate lahko med različnimi modeli  - DSL 15, DSL 30, DSL 60 in DSL 120. Oznaka modela predstavlja velikost kuhalnega kotla.

Promocijska cena do 31. 1. 2021.

[OBVESTILO] Nov razpis za mala in srednje velika podjetja

Spodbude MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Slovenski podjetniški sklad ponovno vabi k prijavam na javni razpis Spodbude MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Javni razpis je namenjen: 

 • spodbujanju uvajanja novih izdelkov ali dvig zahtevnosti izdelkov, 
 • rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP, 
 • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Na razpis se lahko prijavijo MSP, ki imajo, skladno s Prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti, registrirano dejavnost, določeno v aktu o ustanovitvi subjekta znotraj oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Glavni kriteriji za pridobitev spodbud so tokrat ravno naslednji:

 • Vpliv operacije na okolje – zmanjšanje izpustov škodljivih snovi
 • Vpliv operacije na okolje – recikliranje ali ponovna uporaba
  odpadnih surovin
 • Vpliv operacije na okolje – manjša poraba surovin/materialov

S produkti iz naše ponudbe lahko na teh področjih zagotovo pridobite zadostno število točk, ki so ključne za pridobitev spodbude. 

Drugo odpiranje vlog, kjer je ostalo skupno še 1 396 115,90 EUR sredstev, bo potekalo 11. 11. 2020. Do takrat lahko predložite vso zahtevano razpisno dokumentacijo, ki jo najdete na straneh Slovenskega podjetniškega sklada.

[TEHNOLOGIJA] Razprševanje lepil za najrazličnejše aplikacije

Vpeljava novih tehnoloških rešitev za nanos lepil vam prinaša prihranke pri času nanosa in porabi lepil. Preverite kakšne rešitve vam lahko ponudimo.

Za naše stranke stalno iščemo nove tehnološke rešitve iz različnih področij razprševanja tekočin. Eno izmed področij s katerim se intenzivno ukvarjamo, je tudi industrijsko lepljenje različnih elementov. Tako kot napreduje razvoj lepil, ki iz leta v leto ponuja vedno nove načine uporabe, napreduje tudi tehnologija nanašanja le teh. Če so včasih za dober nanos veljali valjčki in nazobčane gladilke oz. lopatice, lahko danes v veliko krajšem času dosežemo enake učinke s pravilno izbiro tehnologije za razprševanje lepil. Ker imajo lepila različne viskoznosti, kemijske sestave in zahteve nanosa, je temu potrebno prilagoditi tudi izbiro razpršilne tehnike.

V našem podjetju se zato vedno prilagodimo vsem zahtevam in ponudimo najprimernejšo opremo. V kolikor še nimamo izkušenj s področja vaše uporabe, vedno naredimo tudi brezplačno testiranje, kjer se prepričamo, da bomo lahko zadovoljili vašim potrebam. S tem večkrat prehitimo tudi same proizvajalce lepil, ki za določena lepila razprševanja še ne priporočajo, a se v praksi izkaže, da je razprševanje le teh mogoče.

Oprema in sistemi za razprševanje lepil

Na voljo je zelo različna oprema za razprševanje in doziranje lepil. Lahko vam celotno tehnologijo prilagodimo in popolnoma avtomatiziramo ali pa ostanete pri ročni tehnologiji nanašanja. Odvisno od obdelovancev, vam lahko ponudimo različne vrste nastavkov in podaljškov za pištole, s katerimi lažje dosežete predvsem večje in nedostopne obdelovance. Z različnimi nastavki lahko dosežete tudi točkovno ali zelo usmerjen nanos lepila, kar je pomembno pri produktih, kjer na določenih mestih lepila izrecno ne želimo imeti. Nekatera lepila za najbolj učinkovito delovanje potrebujejo grobo strukturo nanosa. To lahko dosežemo s pištolami Krautzberger, ki je za svojo pištolo razvil tudi posebno zračno kapo za nanos takšnih lepil. Prav tako je Krautzberger razvil pištolo za nanašanje dvokomponentnih 2K lepil (na sliki), kjer sta obe komponenti ločeni in se združita šele v snopu pištole. Tako vam obeh komponent ni potrebno mešati v naprej. Za lepila, ki imajo visoko vsebnost suhe snovi, vam sistem lahko opremimo z različnimi mešali, ki so prilagojena embalaži, ki jo uporabljate. Če je lepilo hitro zračno sušeče pa vam lahko hermetično zaprte posode nadomestijo vašo embalažo in podaljšajo življenjsko dobo lepila med samo uporabo. Vsa oprema za lepila na vodni osnovi je vedno v izvedbi nerjavečega jekla. Za agresivna lepila, lahko ponudimo tudi specifične materiale, kot so keramika in volframov karbid z dodatkom kobalta (WIDIA), kar podaljša življenjsko dobo delov, ki so v stalnem stiku s takšnimi lepili.

Kaj pridobite?

Uporabniki naših tehnologij, so najbolj navdušeni nad časom obdelave, ki se je v nekaterih primerih tudi več kot prepolovil. Ročno nanašanje lepil jemlje veliko časa, kar pa je pri hitro sušečih lepilih lahko težava tudi s tehnološkega vidika, saj je lepilo potrebno nanesti kar se da hitro.

Posebna prednost sistemov za razprševanje je tudi manjša poraba lepil. Zaradi natančnosti in enakomernega nanosa, ki ga dosežete z razprševanjem, se zmanjša količina lepila, ki ga porabite pri svojem delu. 

Ker je celoten sistem za razprševanje hermetično zaprt, vam pri vsakodnevni uporabi lepila ni potrebno vedno čistiti celotnega sistema (razen, če gre skozi sistem 2K lepilo), zato je priprave na začetek dela in čiščenja po končanem delu veliko manj

Področja uporabe

Sistemi za razprševanje lepil prinašajo neskončno možnosti uporabe. Z našimi izkušnjami in vašimi zahtevami, smo do sedaj našli rešitve že za vsa naslednja področja uporabe:

 • izdelava lepljencev za okna in vrata
 • proizvodnja oblazinjenega pohištva
 • proizvodnja opažnih plošč
 • čevljarska industrija
 • papirna proizvodnja
 • izdelava termoizolacijskih panelov
 • avtomobilska industrija
 • proizvodnja iz kompozitnih materialov.


V kolikor se tudi sami še odločate ali je tehnologija razprševanja lepil za vas primerna in uporabna, nas kontaktirajte. Potrudili se bomo, da bomo skupaj poiskali najbolj optimalno rešitev.

[TEHNOLOGIJA] Ročna pištola Krautzberger Mignon 4

Nov model majhne in kompaktne pištole za hitre popravke ali natančne aplikacije na nedostopnih mestih.

Nov model Mignon 4 je nadomestil že standarden in klasičen model Mignon 3, ki je dolga leta veljal za najbolj praktično ročno pištolo v svojem razredu. Mignon 4 je sedaj opremljen z novim sistemom zračnih kap XLINE, o katerih smo že pisali.

Mignon 4 odlikuje majhna, kompaktna in ergonomska oblika in majhna teža. Vendar njena majhnost vsekakor ne predstavlja kompromisa pri kakovosti. Pištolo lahko poganja črpalka ali tlačna posoda, kjer sta cev za zrak in cev za barvo speljana skozi ročaj pištole, kar še povečuje njeno okretnost. Na voljo pa je tudi pištola z dozirnim lončkom.

Več o programu naših ročnih pištol si lahko ogledate TUKAJ.

Letak pištole Mignon 4 pa vam bo razkril še njene številne ostale prednosti.

Za več informacij o produktu ali ostalih tehničnih vprašanjih nas lahko kontaktirate.

[OBVESTILO] Zlata boniteta odličnosti

Dosegli smo nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, kar nas uvršča med 6,92% najboljših podjetij v Sloveniji.

Že tretje leto zapored smo dosegli najvišjo bonitetno oceno in s tem pridobili certifikat Zlate bonitete odličnosti. Navdušujejo nas potrditve, da delamo dobro in hkrati izpolnjujemo visoke standarde poslovne etike, ki smo si jih zastavili.

KAJ JE ZLATA BONITETA ODLIČNOSTI?

Zlata boniteta odličnosti je ocena, s katero bonitetne hiše na osnovi različnih kriterijev ocenjujejo boniteto podjetja skozi daljše obdobje – med drugim so sestavni del ocene tudi ocena plačilne sposobnosti, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem.

Podjetje, ki izkazuje zlato boniteto odličnosti, predstavlja najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.

__

Zelo ponosni smo na naše poslovne rezultate, ki se kažejo v naših bonitetnih ocenah. Doseganje takšnih rezultatov zahteva trud in predanost. Verjamemo, da znate ceniti vložen trud in vam je v interesu sodelovati s podjetji, ki dosegajo takšne poslovne izkaze.

[NASVET] Vzdrževanje lakirne opreme

Vzdrževanje opreme je pomemben del vsake resne proizvodnje. Za vas smo pripravili nekaj smernic in napotkov za vzdrževanje lakirne opreme.

Vzdrževanje proizvodnih strojev in naprav danes dobiva vse večji pomen. Nekatere proizvodnje že vpeljujejo ali pa imajo dodobra izdelan sistem vzdrževanja TPM (Total Productive Maintenance), kar v praksi pomeni, da se kakovosti vzdrževanja daje enako težo kot sami kakovosti izdelave produktov. Cilj metode je tudi, da se sočasno dvigne nivo ozaveščenosti zaposlenih o rednem in pravilnem vzdrževanju strojev, hkrati pa se vzdrževanje začne jemati kot pomemben del uspešnega poslovanja, ne kot nepomemben in nepotreben strošek podjetja.

Vse študije in izkušnje kažejo, da je preventivno vzdrževanje praviloma cenejše, kot izredno vzdrževanje. Podjetja, ki so to že ozavestila, danes poslujejo uspešno in brez nepredvidenih stroškov, ki lahko povzročajo morebitno izgubo dobička. Priporočamo, da vzpostavite celovite vzdrževalne načrte in jasna navodila, ki bodo služili tako opreraterjem za kvalitetnejše vzdrževanje, kot vodstvu podjetja za lažje in boljše planiranje vzdrževalnih stroškov.

Ker je lakirna oprema specifična tako za uporabo, kot tudi za vzdrževanje, smo za vas pripravili osnovne smernice, ki jih priporočamo vsem uporabnikom. Iz izkušenj vemo, katere so najpogostejše napake pri rednem vzdrževanju, zato bo ob upoštevanju smernic vaša oprema delovala dlje in bolj kakovostno.

SPLOŠNO O VZDRŽEVANJU LAKIRNE OPREME

V splošnem velja, da je vsako lakirno opremo potrebno po uporabi takoj ali v najkrajšem možnem času dobro očistiti s topilom ali sredstvom za pranje (razredčilo, voda, ...). Če se oprema ne čisti sproti in redno, se v njej hitreje začnejo nabirati zasušeni deli materiala, ki kmalu preraste do te mere, da je potrebno opremo odpreti, temeljito očistiti, zamenjati tesnila in sestaviti nazaj. Za posamezno lakirno opremo veljajo določene specifike, ki so opisane v nadaljevanju.

LAKIRNE PIŠTOLE

Pomembno je, da se pištola očisti s ščetkami in različnimi za to namenjenimi pripomočki po vsaki uporabi. Razstavijo se njeni osnovni deli, ki se prav tako očistijo. Po čiščenju v topilu je dobro pištolo in njene dele dobro spihati s komprimiranim zrakom in pustiti pištolo do naslednje uporabo suho.

Pri ročnih lakirnih pištolah, je potrebno vedeti, da vsakokratno izvlačenje lakirne igle najpogojstejša napaka operaterjev. Igla se na lakirni pištoli izvleče le v primeru, ko pištola ne deluje pravilno in ste prej temeljito očistili že vse ostale dele. Prepogosto izvlačenje lakirne igle namreč poškoduje oz. zrahlja tesnila, ki so v notranjosti.

Enako velja za namakanje celotne pištole v topilih (razredčilo, aceton ...). Pištole, kadar je ne uporabljate, ni priporočljivo v celoti namakati v topilu ali v lončku pištole puščati topil. S tem prav tako povzročamo napihovanje in raztegovanje različnih notranjih tesnil, kar zmanjša njihovo življenjsko dobo.

ŠOBE

Pri uporabi lakirne šobe, je pomembno vsakokratno sprotno čiščenje. Lakirno šobo se po uporabi že čez lakirno pištolo opere, ko čez njo spustimo topilo. Nato jo snamemo iz pištole, očistimo s posebno čistilno iglico (pri tem je pomembna uporaba novih in ohranjenih čistilnih iglic) in pazimo, da šobe ne poškodujemo. Šobo na koncu dobro spihamo s komprimiranim zrakom in proti svetlobi preverimo ali vidimo odprtino šobe. Šobo lahko nato shranimo v topilu.

Najpogostejša napaka operaterjev je, da se umazano šobo vrže v topilo do naslednje uporabe in se šele pred naslednjo uporabo loti čiščenja. To povzroči želiranje materiala v notranjosti šobe, kar pomeni, da je šobo veliko težje očistiti in ohraniti nepoškodovano.

FILTRI

Vse notranje filtre, ki filtrirajo lak ali barvo, je potrebno po uporabi odstraniti iz opreme in jih temeljito očistiti v topilu. Po čiščenju ga še dobro spihamo s komprimiranim zrakom. Šele ko je filter očiščen in suh, lahko na njem zaznamo morebitne poškodbe in ga po potrebi tudi zamenjamo. Filter lahko čistimo dokler je to smotrno, sicer ga zavržemo in uporabimo novega. Pravila za interval menjave sicer ni, saj na to vpliva veliko faktorjev - količina barve, njena viskoznost, umazanija v posamezni dobavi barve, pogostost uporabe ...

ČRPALKE

Pri sistemu lakirnih črpalk je ne glede na to ali uporabljate membransko ali batno oz. airless črpalko pomembno, da se po vsaki uporabi le ta dobro očisti. Notranje dele najlažje očistite z cirkulacijo topila skozi povratni ventil, ki je nameščen za glavnim filtrom črpalke. Ko je notranji del opran pa so druga najpomembnejša stvar cevi, kjer se je prej nahajala barva ali lak. Le te dobro sperete s cirkulacijo topila skozi lakirno pištolo. S tem boste oprali tudi notranje dele pištole. Pri cirkulaciji je pomembno, da le to izvajamo pod nizkimi pritiski oz. počasnimi batnimi cikli.

Pri batnih oz. airless črpalkah je pomembno vsakodnevno spremljati tudi nivo in morebitno obarvanost olja. Obstajajo namreč pomembni indikatorji, ki nam povedo v kakšnem stanju je notranjost črpalke. Če olje dolivate zmerno in v enakomerni konstanti pomeni, da je notranjost črpalke brezhibna. Če se na enkrat poveča poraba olja, so tesnila v črpalki popustila in je črpalko potrebno servisirati. Prav tako je rumeni alarm za servis, če vam olje pomotni ali se obarva v barvi, ki ste jo uporabljali. V skrajnem primeru pa lahko opazite, da črpalki že dolgo ni bilo potrebno dodati nobenega olja več in le ta še normalno deluje. Takrat je črpalko potrebno čimprej ustaviti, saj so tesnila popustila, barva je udarila ven, se posušila in ustvarila čep, ki preprečuje porabo olja. V tem primeru lahko pride do resnih poškodb batnice in ostalih črpalnih delov, kar prinaša visoke dodatne stroške.

 

V kolikor potrebujete strokovno usposobljen servis ali morebitno svetovanje s področja vzdrževanja, vas vabimo, da si ogledate še zavihek VZDRŽEVANJE, kjer boste spoznali naš strokoven in učinkovit pristop.

[TEHNOLOGIJA] Ročna pištola Krautzberger HS 30

Pištola za kvalitetne aplikacije na najvišjem nivoju.

Ročna pištola za barvanje in lakiranje HS 30 je bila zasnovana za aplikacije na najvišjem nivoju, kjer je zahteva po kvaliteti brez kompromisa. Zahvaljujoč široki paleti zračnih šob se lahko uporablja s skoraj vsemi mediji (barve, laki, lužila, lepila, lazure, ...). 

Prefinjen dizajn zagotavlja kratke čase nastavitve, največjo učinkovitost, dolgo življenjsko dobo in odraža veliko vrednost izdelka. Ročna brizgalna pištola HS 30 je bila ergonomsko izpopolnjena, zaradi majhne teže pa omogoča daljše delovne faze brez utrujenosti.

Pištola je opremljena z najnovejšo linijo zračnih kap X-LINE, o kateri smo pisali pred časom. Več o zračnih kapah X-LINE, lahko preberete TUKAJ.

Pištola je na voljo v različici za zračne sisteme - membranske črpalke ali tlačne posode in v klasični različici s pol litrskim lončkom za barvo.

TEHNIČNI PODATKI:

Dolžina/širina/višina: 

194 mm / 50 mm / 219 mm

Teža (brez lončka):

0,57 kg

Nabor igel in šob:

0,3 mm - 6,0 mm


boniteta