Parna tehnologija barvanja in lakiranja

Pištolo DA3 je Krautzberger razvil kot posebnost za zelo specifične stranke. Bistvo pištole se skriva v uporabi osušene pare, ki jo proizvaja generator pare in potuje skozi sušilec. Para se uporablja za razprševanje namesto zraka, to pa prinaša številne prednosti pri nanašanju.

Unikatna parna tehnologija prinaša pomembne prihranke v energiji, porabi materiala in krajših obdelovalnih časih. Vse skupaj torej prinaša precejšnje stroškovne prednosti, poleg optimizacije procesa pa še bistveno izboljšuje škodljive vplive na delovno okolje. 

20210201_075917

PREDNOSTI

  • Mehka aplikacija – zmanjšana poraba materiala

Material, ki ga želimo nanašati se razprši s pomočjo pare. Zaradi fizičnih lastnosti pare, le ta zagotavlja homogeno in mehko nanašanje z ekstremno nizkim odbojem materiala in ti. »over-sprayom«.

  • Znatno zmanjšana poraba zraka

Poraba komprimiranega zraka se več kot prepolovi, saj za atomizacijo materiala ne potrebujemo nobenega zraka več. Komprimiran zrak se porablja le še za dovajanje materiala preko črpalke ali tlačne posode.

  • Krajši obdelovalni časi

Parna tehnologija zaradi sušilca prinaša bistveno manj vlage, zato se znatno zmanjšajo časi sušenja, to pa prinaša hitrejšo nadaljnjo obdelavo ali hitrejše končno pakiranje proizvodov.

  • Boljši vpliv na (delovno) okolje

Zmanjšan tlak za razprševanje materiala pripomore k zmanjšanju zvočnega onesnaževanja delovnega okolja. Zmanjšan »over-spray« pa močno pripomore k zmanjšani onesnaženosti zraka za operaterja in zmanjšanjem onesnaženja delovnega okolja, kar pomeni tudi daljšo življenjsko dobo filtrov v lakirnici.

PRIMERJAVA

Na spodnji sliki je prikazana primerjava med klasičnim zračnim razprševanjem materiala in razprševanjem s pomočjo pare. 

20210201_075934 (2)

Številka 1 prikazuje razprševanje s paro, številka 2 pa klasično razprševanje z zrakom. Obe pištoli sta imeli nastavljene enake parametre (0-30 m/s) pri mediju za razprševanje (para in zrak). 

Iz slike lahko razberemo, da pri parni tehnologiji prihaja do občutno večje atomizacije medija, kot pri zračnem načinu. Parna tehnologija poleg boljše atomizacije povzroča tudi veliko manj odboja materiala. 

Za preizkus na vaši barvi in proizvodih, je na voljo Krautzbergerjev laboratorij za testiranje. V kolikor vas zanima brezplačen preizkus, nas lahko kontaktirate. 

Nazaj na seznam

boniteta