Destilatorji za topila

Destilacija topil postaja vse bolj uveljavljena metoda zniževanja stroškov, ki nastanejo pri lakiranju. Vsi se trudijo, da bi bila njihova poraba topil za čiščenje lakirne opreme čim manjša. S porabo teh topil so povezani visoki stroški tako nabave kot tudi visoki stroški odstranjevanja uporabljenih topil. Problem odpadnih topil pa je tudi njihova količina, saj s preseganjem mejnih vrednosti porabe organskih topil povzročate še dodatne stroške. Odpadna topila lahko sedaj sami s postopkom destilacije pretvorite nazaj v uporabna topila. 

Amortizacijski čas stroja je odvisen od stroškov nabave in porabe topil, vendar se običajno giblje med 6 in 12 meseci, kar je izjemno kratka amortizacijska doba.

Destilatorji zagotavljajo več kot 99% izkoristke, kar pomeni, da skoraj vso odpadno topilo pretvorite v ponovno uporabo.

Čas enega cikla se giblje od 3 do 6 ur - odvisno od temperature in količino odpadnega topila, ki ga želite destilirati. Vsi destilatorji so v ATEX izvedbi.

POSTOPEK DESTILACIJE:

Odpadna topila se vstavi v kotel aparata, v katerega se namesti vreča. Ko kotel neprodušno zaprete in zaženete stroj, se sproži postopek segrevanja odpadnega topila. Le ta upari in se prične nabirati na pokrovu kotla, od koder po kondenzacijskem kanalu začne odtekati v ločeno posodo. Tam se prične zbirati destilat topila, ki postane ponovno uporaben. Po končanem postopku v kotlu ostane usedlina oz. suha snov, ki se je nabrala iz odpadnega topila. Vsebino enostavno odstranimo skupaj z vrečo. 

Najbolj pomembno je, da lahko postopek ponavljamo kolikokrat želimo, saj se kemične lastnosti topila med postopkom ne spreminjajo.

LESK-S vam ponuja različne velikosti destilatorjev, glede na vaše potrebe. Najmanjši kotli, ki so namenjeni manjšim obratom, imajo kapaciteto kuhalnega kotla 15 litrov. Največji kotli pa segajo tudi do 120 litrov. Kotli so iz nerjavečega jekla. Vsi kotli so standardno opremljeni z led prikazovalnikom in mikro procesorjem, opcijsko pa se lahko dodajajo različni dodatni elementi, kot so črpalke za polnjenje in praznjenje destilatorjev in podobno. 

Za ustrezno izbiro destilatorja glede na vašo porabo topil nas kontaktirajte.

boniteta